Aansprakelijkheid bestuurder na turboliquidatie

Turboliquidatie is een manier om een vennootschap, zonder dat er vereffening plaatsvindt, snel te ontbinden en te liquideren. Belangrijkste voorwaarde voor een turboliquidatie is dat er geen baten meer zijn, dus geen activa meer op de balans van de vennootschap. Als...

UBO-register: wat betekent dit voor uw organisatie?

Vanwege Europese regelgeving zijn ondernemingen vanaf 27 september 2020 verplicht om de eigenaren of personen die zeggenschap hebben over de entiteit in te schrijven in het UBO-register. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit,...