A matter of chemistry

Expertise →

Integer, ondernemend, betrokken, proactief, dat zijn vier elementaire kernwaarden waar wij bij Elements Legal voor staan.

Elements Legal is een modern en onafhankelijk opererend notariskantoor gevestigd aan de Zuidas, dat zich richt op het (grensoverschrijdend) ondernemingsrecht in de breedste zin van het woord. Van advies tot en met de notariële akte, vaak het sluitstuk, kan men bij ons terecht. Indien nodig schakelen wij met andere consultants, zoals advocaten, fiscalisten, accountants en corporate finance adviseurs om voor onze cliënten tot het beste resultaat te komen. Bij onze dienstverlening wordt de cliënt optimaal ontzorgd en zijn servicegerichtheid en snelheid vanzelfsprekend.

Expertise

Mergers & acquisitions

Fusie- en overnametransacties zijn complexe aangelegenheden, waarbij een zorgvuldig onderzoek naar de betrokken ondernemingen alsmede de inbreng van een deskundig adviseur op het gebied van het ondernemingsrecht van elementair belang is.
Elements Legal bezit de kennis en kunde om het gehele proces, waar nodig in nauwe samenwerking met andere adviseurs, succesvol te begeleiden.

Meer weten?

+31 (0)20 7920 295
info@elementslegal.com

Expertise

Restructuring

Een juridische herstructurering houdt in dat een juridische structuur van een onderneming wordt onderzocht en geoptimaliseerd en kent vaak diverse aanleidingen. Zo valt onder meer te denken aan fiscale overwegingen, joint-ventures, vereenvoudiging van een structuur, spreiding van risico’s, begrenzing van aansprakelijkheid, exit-structuren, investeringen en corporate governance.
Elements Legal heeft ruime ervaring met (internationale) herstructureringen en is zeer vaardig in het adviseren en begeleiden van cliënten vanuit een civielrechtelijk perspectief. Waar nodig werken wij nauw samen met fiscale adviseurs om doelgericht en pragmatisch tot de beste structuur te komen.

Meer weten?

+31 (0)20 7920 295
info@elementslegal.com

Expertise

Notarial consultancy

De klassieke notariële dienstverlening beslaat het gehele spectrum van rechtsgebieden die van invloed zijn op het dagelijkse leven van onze cliënten. Elements Legal onderkent deze unieke rol van het notariaat en levert daar op doordachte, no-nonsense wijze haar bijdrage aan. Ons speelveld is het ondernemingsrecht in de ruimste zin; van het adviseren over en het opzetten van een (internationaalrechtelijk) vennootschapsstructuur, het begeleiden van (private equity) transacties, het ontzorgen van de ondernemer middels corporate house keeping tot mediation bij onverhoopte geschillen. Elements Legal is hier volledig vertrouwd mee en werkt samen met gecommitteerde partners in haar (internationale) netwerk om tot efficiënte oplossingen te komen voor multidisciplinaire vraagstukken.

Meer weten?

+31 (0)20 7920 295
info@elementslegal.com

Expertise

Mediation

Beslechting van ondernemingsrechtelijke geschillen door middel van mediation is bij uitstek een gebied waar Elements Legal haar cliënten kan bijstaan. De combinatie van uitgebreide kennis van het ondernemingsrecht, de ervaring van het team op dit gebied en de rol van onpartijdig adviseur, welke de notaris goed past, maakt dat wij voor de meest uiteenlopende geschillen een voor alle partijen passende oplossing realiseren.

Meer weten?

+31 (0)20 7920 295
info@elementslegal.com

Expertise

Private equity

Bij Elements Legal begrijpen wij de dynamiek en waarde bepalende factoren van een private equity transactie. Efficiency, pragmatisme en snelheid, ons inziens essentiële elementen bij het verlenen van diensten in deze sector, worden door het team van Elements Legal geborgd. Zowel bij het opzetten en structureren van fondsen alsmede de begeleiding en uitvoering van alle daarmee samenhangende handelingen en transacties heeft Elements Legal ruime ervaring.

Meer weten?

+31 (0)20 7920 295
info@elementslegal.com

Expertise

Corporate Governance

Om een onderneming goed te laten functioneren is een duidelijke juridische structuur en weloverwogen besluitvorming van elementair belang. Het is om die reden belangrijk dat er heldere regels zijn binnen een onderneming om een goede verstandhouding te creëren tussen de verschillende stakeholders. Elements Legal heeft ruime ervaring op het gebied van corporate governance en denkt graag met haar cliënten mee om de belangen van alle stakeholders op de juiste wijze te behartigen.

Meer weten?

+31 (0)20 7920 295
info@elementslegal.com

Expertise

Corporate Housekeeping

Corporate housekeeping is voor veel ondernemers een belangrijke sluitpost welke vaak onvoldoende aandacht krijgt. Elements Legal ontzorgt haar cliënten op dit gebied. Denk hierbij onder andere aan het opstellen en het faciliteren van (periodieke) besluitvorming, het bewaken van deadlines, het actueel houden van gegevens in het Handelsregister, het uitvoeren van corporate health checks, alsmede het in bewaring nemen en filen van corporate documenten. Zo wordt de bedrijfsvoering overzichtelijk en kan er efficiëntie worden behaald.

Meer weten?

+31 (0)20 7920 295
info@elementslegal.com

Expertise

Social enterprise

Het social entrepreneurship is in Nederland volop in beweging. Social entrepreneurs zetten hun ondernemerschap op een innovatieve wijze in om maatschappelijke meerwaarde te realiseren. Naast de primaire maatschappelijke doelstelling, streeft een social enterprise ook een commercieel doel na, waarbij de winst vaak wordt geherinvesteerd in de onderneming om de maatschappelijke meerwaarde te kunnen bewerkstelligen.
Elements Legal erkent de waarde van het social entrepreneurship en beschikt over de noodzakelijke expertise op dit gebied. Wij bieden maatoplossingen en adviseren social entrepreneurs omtrent het opzetten en structureren van social enterprises.

Meer weten?

+31 (0)20 7920 295
info@elementslegal.com

Expertise

Non-profit

Maatschappelijke organisaties zijn een belangrijk element in de samenleving. Als notariskantoor zijn wij dan ook graag betrokken bij het ondersteunen van maatschappelijke organisaties. Elements Legal adviseert verschillende non-profit organisaties vanuit notarieel perspectief. Hierbij adviseren onze medewerkers cliënten in verscheidene sectoren over relevante wet- en regelgeving om hun (maatschappelijk) doel na te streven. Tevens begeleiden wij onze cliënten bij het verkrijgen van een status zoals ANBI of SBBI, of het voldoen aan voorwaarden voor het verkrijgen van subsidies en/of publieke financiering.

Meer weten?

+31 (0)20 7920 295
info@elementslegal.com

Contact

Barbara Strozzilaan 362

Eurocenter II, 4e etage, 1083 HN Amsterdam

+31 (0)20 7920 295

info@elementslegal.com

 

KVK 63814773

BTW NL.8554.12.859.B01

Algemene voorwaarden | General conditions (pdf)

Privacy policy & Disclaimer (pdf)